Werkwijze

Intakegesprek

Het intakegesprek is een soort kennismakingsgesprek. Tijdens dit eerste contact bekijken we samen waarin je vastloopt, wat je bezig houdt en wat je precies wilt veranderen of wat je verwachtingen zijn.  Ik vind het belangrijk breed te bekijken  welke invloeden en contexten hier een rol in kunnen spelen.

We bekijken samen of mijn manier van werken aansluit bij jouw nood/vraag en of ik hierin iets kan betekenen voor jou. Uiteraard is het ook belangrijk om er rekening mee te houden dat je zelf een goed gevoel hebt in dit contact.

Indien dit aanbod niet goed aansluit bij jou, zoek ik mee verder naar meer gepaste hulpverlening en verwijs ik indien nodig mee door.

Voor volwassenen is dit eerste gesprek meestal individueel maar een partner of andere gezinsleden kunnen hier ook bij aanwezig zijn (afhankelijk van jouw situatie en vraag).

Bij kinderen en jongeren hangt het af van de leeftijd en de vraag wie er allemaal aanwezig is tijdens dit gesprek. Bij kinderen worden de ouders altijd uitgenodigd. Terwijl voor  jongeren het meer afhangt van hun eigen vraag en situatie, maar worden ouders ook wel betrokken.

Soms wordt er met het gezin verder gewerkt, soms met een deel van het gezin of met het kind alleen (maar ook dan zijn er regelmatig gesprekken met de ouders). De setting kan doorheen het traject ook wijzigen.

Verder traject

Aangezien elke persoon en elke situatie anders is, verloopt elk psychotherapeutisch traject anders. Ik richt me op de eigenheid van de persoon en werk heel erg op maat door me af te stemmen op de cliënt.

Met jongeren en volwassenen werk ik hoofdzakelijk via gesprekstherapie, aanvullend met eventueel andere behandelwijzen zoals EMDR of meer creatieve methodieken. Bij kinderen staat de taal van het spel en creatieve en speelse werkvormen meer op de voorgrond.

Hoelang dergelijk traject loopt is moeilijk te voorspellen. Afhankelijk van waarrond je wilt werken, welke onderliggende thema’s hier mogelijks ook een rol in spelen kan dit een kort of een lang traject zijn. Als het gaat over trauma’s in de vroege kindertijd houdt het doorgaans een langer traject in.

Ik volg mee jouw tempo, maar ik bewaak het proces.

Tijdens het therapeutisch proces is het belangrijk om regelmatig stil te staan bij hoe het loopt, hoe het voor jou aanvoelt en of een andere invalshoek beter bij jou zou passen.