Aanbod

Systeemtherapie

Naast mijn basisopleiding als klinisch psycholoog ben ik geschoold in de systeemtheoretische psychotherapie.

In systeemtherapie wordt er gekeken naar een bredere context, verbindingen en invloeden, zowel invloeden van relaties en interacties in het heden als uit het verleden of andere niet-relationele invloeden die een rol kunnen spelen.

Systeem verwijst naar het sociale systeem waar mensen deel van uitmaken. We maken allen deel uit van verschillende sociale systemen. Zo is onder meer ons gezin van herkomst een belangrijk sociaal systeem welke mee een grote invloed uitoefent op wie we zijn. Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. In wisselwerking met anderen ontstaan onze gedachten, gevoelens, gedrag en verwachtingen, zowel over anderen, de wereld algemeen als hoe we over onszelf denken.

Deze invloeden kunnen een rol spelen in problemen die mensen ontwikkelen in hun emotioneel leven of in relaties met anderen. Vanuit dit kader van verbindingen, wisselwerkingen en relationele invloeden zoemen we dieper in op waar mensen in vastlopen of mee worstelen en kijken we naar de onderliggende patronen en dynamieken die hier mee een rol in kunnen spelen. Door breed te kijken naar moeilijkheden of psychische problemen tegen de achtergrond van deze verbindingen en contexten, gaan we samen op zoek naar betekenissen en kwetsbaarheden maar ook naar krachten en mogelijkheden om hier terug beweging in te krijgen.

Systeemtheoretische psychotherapie kan met het hele systeem plaatsvinden of een deel van het systeem maar dit kan evenzeer individueel.

Traumatherapie

Vaak dragen mensen kwetsuren mee van eerdere traumatische ervaringen of blijven ze vastzitten in het verleden zonder dat ze het zelf beseffen.
Dit kan zich in veel verschillende klachten uiten: angsten, lichamelijke klachten, terugkerende piekergedachten of negatieve gedachten, sociale of relationele problemen, laag zelfwaardegevoel, destructieve gewoontes, herbelevingen, nachtmerries, … en deze kunnen jarenlang last blijven geven.

De link tussen traumatische ervaringen uit het verleden en klachten in het heden is niet altijd direct zichtbaar. Onverwerkte traumatische ervaringen kunnen echter een zeer diepgaande impact blijven uitoefenen op verschillende niveau’s: zowel op hoe mensen zich voelen (emotioneel en lichamelijk), hun gedachtegang en wereldbeeld, op relaties als ook op het energieniveau van mensen. Soms blijven mensen heel lang in een ‘overlevingsmodus’ zitten of geraken ze door alledaagse stresssituaties terug in deze overlevingsmodus waardoor hun rationele brein tijdelijk minder goed werkt en andere minder ontwikkelde delen van onze hersenen het overnemen. Als dit vaak voorkomt, kan dit een grote impact hebben op iemands functioneren.

Traumatherapie is gebaseerd op het driefasenmodel van Janet en kan in grote lijnen ingedeeld worden in een stabilisatiefase, een verwerkings- of confrontatiefase en een integratiefase. Deze fasen kunnen elkaar overlappen. In de stabilisatiefase wordt vooral gericht op het terug in balans komen en zichzelf terug leren reguleren zodat er minder last is van de dagdagelijkse moeilijkheden en lastige emoties. Ook psycho-educatie komt hier aan bod. Hiernaast is het belangrijk om de trauma’s die aan de oorzaak liggen van bovenstaande klachten ook effectief te gaan verwerken (confrontatiefase). Als we enkel symptomen aanpakken zonder de onderliggende oorzaken, komen deze vaak nadien terug naar boven in andere symptomen. Vergelijk het met de wortels van onkruid mee verwijderen in plaats van enkel het onkruid boven de grond uit te trekken waardoor deze op een andere plek terug groeien. In de integratiefase geef je deze ervaringen tenslotte een plek in je leven en kan je terug je leven meer in handen nemen.

In de verwerkingsfase is EMDR één van de mogelijkheden maar er zijn hiernaast nog andere behandelwijzen mogelijk om hierrond aan de slag te gaan.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een erkende en wetenschappelijk onderzochte psychotherapeutische benadering die aanvankelijk vooral bekend stond voor de behandeling van trauma. Tegenwoordig wordt er ook meer en meer onderzoek gedaan naar de effectiviteit van EMDR bij andere problemen zoals angst, depressie, burn-out, dwang, verslaving,…

EMDR is gebaseerd op het theoretisch model van ‘Adaptive Information Processing’ (AIP), welke uitgaat van de aangeboren capaciteit van ons brein om moeilijke levenservaringen te verwerken. Zoals het lichaam zichzelf herstelt van fysieke wonden, wordt het zelfgenezend mechanisme in ons brein geactiveerd bij psychische wonden. Dit verwerkingssysteem kan geblokkeerd raken bij heftige en ingrijpende gebeurtenissen zoals een trauma, waardoor herinneringen aan deze gebeurtenis niet goed opgeslagen worden in onze hersenen. Deze dysfunctioneel opgeslagen herinneringen liggen aan de basis van heel wat klachten en kunnen een grote lijdensdruk geven. Aspecten van de traumatische beleving op zintuigelijk, lichamelijk, emotioneel of cognitief vlak zijn hierbij opgeslagen in dysfunctionele geheugennetwerken.

EMDR maakt het mogelijk om hier toegang toe te krijgen en zorgt voor een aangepaste informatieverwerking. Hierdoor worden de dysfunctionele opgeslagen herinneringen alsnog verwerkt en worden deze op bewust niveau toegankelijk zonder dat ze nog een emotionele lading oproepen.

EMDR is zeer effectief bij enkelvoudig trauma zoals een verkeersongeluk, een geweldsmisdrijf,… Ook bij andere ervaringen die een grote invloed hebben op de ontwikkeling van iemands leven en nog steeds last geven in het hier en nu, kan EMDR worden ingezet. Dit kan gaan om pestervaringen, langdurige vernederingen, medisch trauma,… Ook bij chronisch trauma (herhaaldelijk traumatische ervaringen) of complex trauma in de kinderjaren (zoals fysieke verwaarlozing, emotionele verwaarlozing, mishandeling en misbruik door hechtingsfiguren) kan EMDR worden ingezet, maar dan is het een langere en uitgebreidere behandeling waarbij EMDR slechts een onderdeel is.

EMDR is geen losstaande techniek, maar vormt steeds een onderdeel van een therapeutisch proces. Mogelijke onderliggende dynamieken en verwante thema’s kunnen mee in kaart gebracht worden om hier verder rekening mee te houden in de behandeling.

In het traject wordt mee bekeken of EMDR aangewezen is. Daarnaast wordt er gekeken of iemand hier reeds klaar voor is en er al voldoende stabiliteit is.
Gedurende de voorbije jaren ben ik zelf steeds meer overtuigd geraakt van de kracht van EMDR. Ook hier blijft het zeer erg op maat werken en afstemmen op het tempo en de noden van de cliënt.

Voor meer informatie over EMDR en hoe dit concreet in zijn werk gaat, neem een kijkje op www.emdr-belgium.be